045 – 5610188 info@go-active.nl

Privacybeleid van Go Active

Go Active is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Go Active draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Go Active verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@go-active.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Go Active verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Daarnaast verzamelen wij ook persoonlijke gegevens van potentiele klanten (prospects), nieuwsbrieflezers, leveranciers en onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens van deze personen.
 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Go Active verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.
  • Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren.
  • Voor het versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en voor het verstreken van informatie.
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (indien gewenst).
  • Go Active verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Go Active bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij hebben echter ook te maken met wetgeving ten aanzien van minimale bewaartermijn van transactiegegevens. De wettelijke bewaartermijn bedraagt thans 7 volle kalenderjaren.

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Alleen onze medewerkers die dat voor hun functie vereisen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Daarnaast heeft onze ICT dienstverlener toegang tot onze systemen om beheer en onderhoud uit te kunnen voeren (zie ook hierna onder het kopje “delen van persoonsgegevens met derden”). En onze externe administratie kantoor.

Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers ook tot geheimhouding. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Go Active verkoopt uw gegevens niet aan derden. Go Active  verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (waaronder onze ICT dienstverlener), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Go Active blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Go Active en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@go-active.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Go Active  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende autoriteitpersoonsgegevens

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Go Active neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@go-active.nl

 

Online fotoboek

Foto in het online fotoboek zijn maximaal 4 weken te bekijken en worden dan van de servers verwijderd. De originele foto bewaren wij maximaal 1 jaar na uitvoeringsdatum en dan worden ze vernietigd. Foto’s die wij willen gebruiken voor onze sociaal media of publicatie doeleinde vragen wij altijd toestemming aan de personen op de foto.

De gasten/deelnemers die niet willen dat wij foto’s van hun maken tijdens de evenementen/activiteiten kunnen dit bij aanvang van het evenement/activiteit aangeven en zij ontvangen van ons een hesje zodat zij voor onze fotograven herkenbaar zijn.
 

Contactgegevens

Go Active
Piet Malherebestraat 3
6417 GR Heerlen

Tel: 045 – 56 101 88
Email: info@go-active.nl

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u het onderstaande contactformulier invullen.
U kunt hier ook algemene vragen stellen waar we zo snel mogelijk antwoord op zullen geven.
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Vragen / opmerkingen
Velden met een zijn verplicht.
Leave this field empty


Blijf op de hoogte via Onze nieuwsbrief Als eerste up to date van nieuwe activeiten, acties & andere nieuwtjes!
Uw e-mailadres zal nooit gedeeld worden en u kunt zich altijd uitschrijven.
Bij het inschrijven gaat u akkoord met het privacy beleid.
Bedrijfsgegevens
Hoofdkantoor Piet Malherbestraat 3 6417GR, Heerlen
045 - 56 101 88 info@go-active.nl
Volg ons
© 2003 - 2023 Go Active